KHAS YENİ EĞİTİM MODELİ

TİYATRO BÖLÜMÜMÜZDE!

1. sınıfta Çekirdek Program ile evrensel değerleri aktarıyor ve özgürce düşünen bireylerin ihtiyacı olan her türlü düşünme biçimini kazandırıyoruz
2. sınıftan itibaren Proje Tabanlı Eğitim ile ders programlarımızı öncü sektör temsilcilerinin işbirliğinde hazırlıyor, teorik bilgileri proje geliştirme süreçlerine yediriyor, her öğrenciye birer akademik ve sektörel mentor sunuyoruz

Bölüm Hakkında

Tiyatro bölümümüzün ders programı ses, hareket, oyunculuk ve kuram modüllerinden bir bütün oluşturuyor ve öğrencilerimizin gereksinimleriyle alandaki gelişmeler doğrultusunda yenilenmeye açık bir yapı taşıyor. Eğitim sürecimiz yurtiçi ve yurtdışı proje ve işbirliklerine açık. Öğrencilerimiz, dış paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz ortaklıklar sayesinde programımıza eklediğimiz atölye çalışmaları ve ortak derslerle zenginleşiyorlar. Sahne KHAS’ta, yurtiçi ve yurtdışı festivallerde gösterebildikleri çalışmalarıyla deneyimlerini artırıyorlar. Kuramla uygulamanın iç içe geçirildiği programımız öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geleceğe taşımalarını destekliyor. Bölümümüzün akademik kadrosu, alanlarında yetkin oyuncular, yönetmenler ve akademisyenlerden oluşuyor.

2022-2023 KHAS Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınavı

Öğrencilerimiz